Het lidmaatschap van Scramble is alleen voor diegene die een binding met defensie hebben.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
De eerste 6 maanden van het lidmaatschap is er spake van een ballotage tijd.
Opzegging lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 15 december bij de secretaris binnen zijn.